Οικονομική Διαχείριση για κινητά και Tablet

Η εφαρμογή ΤSΕPI Android είναι ένα ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε ιδιώτη-επαγγελματία, για εξωλογιστική παρακολούθηση κάποιων εργασιών.

Tsepi ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Πλήρη διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών και παρακολούθηση και των Οικονομικών τους Στοιχείων (Χρεώσεις Πιστώσεις Υπόλοιπα).
Παρακολούθηση Τρίτων.

Tsepi ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑ
Πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση Εσόδων - Εξόδων, με ανάλυση υποκατηγοριών.
Πλήρη διαχείριση και παρακολούθηση Ταμείου (Μετρητών - Τραπεζών), με ανάλυση υποκατηγοριών.
Κινήσεις Χρεώσεων Πιστώσεων Πελατών - Προμηθευτών, με δυνατότητα σύνδεσης Εσόδων - Εξόδων και Ταμείου (αυτόματες εγγραφές).
Οικονομικά στοιχεία
Υπόλοιπα Πελατών
Υπόλοιπα Προμηθευτών
Υπόλοιπα Μετρητών
Συνολικά έσοδα
Συνολικά έξοδα

Tsepi ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Ευρετήρια πελατών - προμηθευτών
Ισοζύγια πελατών - προμηθευτών - εσόδων - εξόδων - μετρητών - τραπεζών
Καρτέλες πελατών - προμηθευτών - εσόδων - εξόδων - μετρητών - τραπεζών
Ημερολόγια πελατών - προμηθευτών - εσόδων - εξόδων - μετρητών - τραπεζών
Εξαγωγή Αρχείων σε pdf - excel.
Αποστολή μηνύματος - γενέθλια - υπενθύμιση υπολοίπου.
Δυνατότητα διαχείρισης Ραντεβού.
Υπενθυμίσεις - επαναλήψεις, ραντεβού - υποχρεώσεων.
Επιλογή νομίσματος
Δεκαδικά αξιών
Παραμετροποίηση μηνυμάτων
Δημιουργία αρχικών εγγραφών
Υπενθύμιση κωδικού εισόδου
Εξαγωγή αρχείων για εισαγωγή σε νέο κινητό
Αντίγραφα αρχείων.