Εμπορικά

Λογιστικά

Διαχείριση Πολυκατοικιών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: 

Άλλες Εφαρμογές

Προ'ι'όντα

Εκτυπωτές KYOCERA

 

 

Στοχος της Εταιρίας

Με την ίδρυσή της η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ έθεσε σαν στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και την προώθηση της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της ηλεκτρονικής στη χώρα μας με ποιοτικά ελεγμένα προϊόντα που υποστηρίζονται υπεύθυνα.

Στο βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων της συμπεριλαμβάνεται η πώληση προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί (integrated) από την ίδια και η μεταπώληση προϊόντων που

έχουν κατασκευαστεί από διακεκριμένες ξένες ή ελληνικές εταιρείες Πληροφορικής.

Διαθέτοντας σειρά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τα οποία συνεργάζονται και με προϊόντα διεθνών κατασκευαστών λογισμικού, η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι σε θέση να καλύψει κάθε μηχανογραφική ανάγκη των πελατών της.

Με γνώμονα την παροχή ποιοτικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πελατών της σε όλη τη χώρα, η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ διατηρεί ομάδα ειδικά καταρτισμένων συμβούλων.

Ο δείκτης εξυπηρέτησης του πελάτη (KPI) αποτελεί μόνιμο και βασικό στόχο για κάθε συνεργάτη της ΓΝΩΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ανεξάρτητα από τον τομέα υποστήριξης τον οποίο εξυπηρετούν.

Η οργάνωση της ΓΝΩΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ έχει σαν στόχο την βέλτιστη απόδοση και την υψηλή ποιότητα.

Ολόκληρο το δυναμικό της εταιρείας κινείται με βάση τον πελάτη, φροντίζοντας να προσφέρει υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες που θα του επιτρέψει να αυξήσει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητά του.

Για το λόγο αυτό δημιούργησε σημαντική υποδομή σε χώρους, εργαστήρια και εξοπλισμό. Τα στελέχη της είναι η δύναμή της, αποτελούμενη από νέους ανθρώπους, προσεκτικά επιλεγμένους και πάντα με βασική φροντίδα τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσα από συνεχή εκπαίδευση, ταυτίζοντας έτσι την λειτουργία της με την εξέλιξη και την καινοτομία.

Διαθέτοντας ευέλικτο management, σύγχρονο εξοπλισμό και συνεργάτες υψηλού μορφωτικού επιπέδου, η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ διακρίνεται για την επιστημονική αρτιότητα, την υψηλή ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της, με σκοπό να συνεισφέρει στη βελτίωση της οργάνωσης, στην αύξηση της παραγωγικότητας και τελικά στην επίτευξη των στόχων των πελατών της με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Παράλληλα, φιλοδοξία της ΓΝΩΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι να καθιερωθεί στη χώρα μας αλλά και την Ευρώπη, προωθώντας μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, προϊόντα δικής της σχεδίασης και παραγωγής.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΓΝΩΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της.

 

Αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη με ανώτερες και ανώτατες σπουδές σε πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού σε κλάδους πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών επιστημών και διαχείρισης ποιότητας, έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των ειδικοτήτων που είναι αναγκαίο για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον πελάτη.

 

Τα στελέχη της διαθέτουν τόσο άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής ενώ η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ φροντίζει για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και οργανωμένες εκπαιδεύσεις, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών και τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

 

Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σήμερα απασχολεί 15 συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς, για την εκπόνηση και συντήρηση συγκεκριμένων έργων που αναλαμβάνει.

 

Η διοίκηση της ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ γνωρίζει ότι το κλίμα εμπιστοσύνης με τον πελάτη αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή συνεργασία μεταξύ των πελατών και των στελεχών της. Για το λόγο αυτό, έχει αποφασίσει να επενδύει και να βελτιώνει ακόμα περισσότερο τη σχέση αυτή, συντηρώντας ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της και την ικανοποίηση των πελατών της.

Σκοπός

 

Μόνιμος αντικειμενικός σκοπός της ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι η συνεχής βελτίωση. Επικεντρώνεται στον πελάτη προσπαθώντας να υπερβεί τις προσδοκίες του. Τα στελέχη σε όλα τα επίπεδα είναι η πεμπτουσία της εταιρείας και η πλήρης συμμετοχή τους επιτρέπει ν'αξιοποιούν τις ικανότητες τους προς όφελός τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βασιζόμενες στη λογική και διαισθητική ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών.

Marketing

  

Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ με την πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία της στον κόσμο της πληροφορικής, έχει εμπεδώσει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς σε τέτοιο βαθμό που καθιστά δυνατή την πρόβλεψη των αναγκών της.

 

Το τμήμα marketing έχει πλαισιωθεί από εξειδικευμένα στελέχη όπου αξιολογούν έτοιμα και ξένα προϊόντα, υποβάλλουν προτάσεις ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, τις προτάσεις των στελεχών και την τρέχουσα τάση της αγοράς. Τα παραπάνω συνοδεύει η πρόταση υποστήριξής των.

Πελατολόγιο

 

Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ απευθύνεται σε πελάτες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας.

 

Η προσέγγιση των πελατών γίνεται από το τμήμα πωλήσεων, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένο και κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Παράλληλα, η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ προσεγγίζει την αγορά μέσω κατάλληλων προωθητικών ενεργειών.

 

Η ταξινόμηση των πελατών γίνεται με βάση τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

 

  Ειδικότερα, το πελατολόγιο της ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

 

• τομέας Αυτοκινήτου

 • τομέας Ανακύκλωσης

 • τομέας Ενέργειας

 • τομέας Εκπαίδευσης

 • Δημόσιος τομέας

 • τομέας βιομηχανίας

 • τομέας εμπορίου

Δραστηριότητες και Υπηρεσίες

  

Η διοίκηση της ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θέλοντας να διασφαλίσει την επιτυχία στους επιχειρηματικούς της στόχους, αφιερώνει διαρκώς χρόνο στην εσωτερική της οργάνωση και στην αξιολόγηση προτάσεων συνεργασίας με διακεκριμένες εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

 

Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ έχει αναπτύξει σύγχρονα συστήματα πληροφορικής που καλύπτουν τις οργανωτικές, διοικητικές και διαχειριστικές ανάγκες, σε εκτεταμένο φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

 

Έχει συνεργαστεί με εταιρείες παραγωγής και διάθεσης λογισμικού εκτός του ελλαδικού χώρου με σκοπό την προσαρμογή και επέκταση συστημάτων εφαρμογών τους.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 

Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης μηχανογραφικών Εφαρμογών:

 

Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και πρόταση για την εφαρμογή της βέλτιστης δυνατής λύσης.

 

Application software:

 Σχεδίαση, Ανάλυση και Υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών.

 

Υλικό / hardware:

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (PCs, Servers, Printers, Networks, Αναλώσιμα).

 

Λογισμικό / software:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση σε λειτουργικά συστήματα, εργαλεία ανάπτυξης και Βάσεις δεδομένων

 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων εφαρμογών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη

 

Υποστήριξη:

 • Υποστήριξη λογισμικού μετά την πώληση.

 • Τεχνική υποστήριξη δικτύων και εφαρμογών

 • Συμβόλαια Τεχνικής υποστήριξης και Συντήρησης εξοπλισμού.

 

Εκπαίδευση:

 • Εκπαίδευση των χρηστών αναφορικά με τη λειτουργία και τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών.

 

Internet solutions:

 

ΕξελιγμένεςυπηρεσίεςΥλοποίηση e_commerce και e_trade εφαρμογών (on-line stores, business to business, business to consumer, Portals)

 Δημιουργία διαφορετικής κάθε φορά λύσης ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη, τόσο σε ό,τι αφορά τον υλικό εξοπλισμό όσο και σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο λογισμικό.

Υποστήριξη

 

Στην ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή υπεύθυνης υποστήριξης προς τους πελάτες της, τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και σε θέματα λογισμικού εφαρμογών. Για το σκοπό αυτό διαθέτει άρτιο εξοπλισμό και οργανωμένο ειδικό χώρο. Τα στελέχη δε του τμήματος After Sales Support (A.S.S.), έχουν επιπλέον στην αρμοδιότητά τους την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων χρήσης του λογισμικού αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές του.

 

Το τμήμα διατηρεί ειδικό μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης και επίλυσης των θεμάτων των πελατών με σκοπό τη βέλτιστη υποστήριξή τους. Επίσης, εξειδικευμένες ομάδες του απαντούν στα ερωτήματα και τις απορίες που τίθενται τηλεφωνικά.

Εφαρμογές Internet

      

Στη νέα τάξη πραγμάτων, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το διαδίκτυο είτε για να διαφημίζονται απλώς, είτε για να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές έχουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο τους.

 

Μια επιχείρηση αντί να διατηρεί την ιστοσελίδα της στον δικό της server – με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς ασφάλειας και διαθεσιμότητας – είναι προτιμότερο να αναθέσει την φιλοξενία (hosting) σε πάροχο εταιρεία η οποία εκ των πραγμάτων διαθέτει πολύ υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας.

 

Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  έχοντας αποδεδειγμένη εμπειρία στον αναδυόμενο χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχει ήδη στο ενεργητικό της ολοκληρωμένες λύσεις στις οποίες χρησιμοποίησε σύγχρονες αρχιτεκτονικές και αξιοποίησε ειδικά εργαλεία ανάπτυξης.

 

Διαθέτει ομάδα άρτια καταρτισμένων στελεχών στο αντικείμενο των Web Sites, Portals, B2B, B2C,… που διαρκώς ενημερώνονται για τις εξελίξεις και συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

 

Για την υλοποίηση / συντήρηση χρησιμοποιεί εργαλεία όπως:

 • Microsoft Visual Studio.NET

 • ASP.NET

 • Microsoft FrontPage

 • Adobe Photoshop

 • Macromedia Flash MX

 • Joomla

 • JavaScript - Jquery

 

Η ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δίνει λύσεις στην διαχείριση Βάσης δεδομένων (MySQL Server) για την καταχώρηση δεδομένων, εικόνων και video με απλοποιημένες και φιλικές προς τον χρήστη τεχνικές.

 

Για την δημιουργία των sites της χρησιμοποιεί πολυμορφική αρχιτεκτονική. Ο χρήστης, εάν επιθυμεί, μπορεί να διαχειρίζεται και να διαμορφώνει την ιστοσελίδα του.