Εμπορικά

Λογιστικά

Διαχείριση Πολυκατοικιών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: 

Άλλες Εφαρμογές

Προ'ι'όντα

Εκτυπωτές KYOCERA

Filos Esx

 

Περιγραφή:

Η εφαρμογή "Filos #ESX" είναι ένα πακέτο Λογιστικής για Τήρηση Βιβλίων Εσόδων Εξόδων

Ειδικότερα:

Δυνατότητα απεριορίστων χρήσεων ( ξεχωριστά αρχεία σε κάθε χρήση ).

Παρακολούθηση μέχρι και 999 εταιριών !!!

Ασφάλεια πληροφοριών με τη δυνατότητα αντιστοίχων κλειδιών ( passwords ) ώστε κάθε χρήστης να εργάζεται σε ορισμένα σημεία της εφαρμογής.

Τα αρχεία της εφαρμογής δέχονται απεριόριστο αριθμό εγγραφών.

Μορφοποίηση κωδικών στο αρχείο Λογαριασμών, για παραμετροποίηση Βαθμών (από 1-15 χαρακτήρες).

Οι κινήσεις του προγράμματος είναι OnLine

Παρακολούθηση Κέντρων Κόστους.

Μαζικές κινήσεις για ταχύτερες καταχωρήσεις.

Αυτόματη δημιουργία κινήσεων κλεισίματος Ισολογισμού.

Συγκεντρωτική κατάσταση Τιμολογίων Αγορών-Πωλήσεων για την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σύνδεση με Εμπορικά Προγράμματα και ειδικές εφαρμογές (της σειράς Filos).

Οι εκτυπώσεις εξάγονται σε αρχείοExcel – PDF