Όλες οι εφαρμογές μας είναι βασισμένες και συνδεδεμένες με βάση δδεδομένων MySql

Κατασκευή Software εφαρμογών σε γλώσσα .Net με την υποστήριξη της Microsoft

Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου βασισμένο στις ανάγκες και στις προτιμήσεις του πελάτη