Δημιουργία ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου βασισμένο στις ανάγκες και στις προτιμήσεις του πελάτη